Sejarah Bakesbangpol Bantul

SEJARAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKABUPATEN BANTUL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantulmengalami sejarah yang panjang dan beberapa kali perubahan, yang mana awal terbentuknya pada tahun 2001 sebagai Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Sehingga pada mengalami perubahan terakhir menjadi BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kbupaten Bantulsesuai dengan Peraturan Bupati Nomor. 121 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik